Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 50 €

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA JŪSU LIETOŠANA UN PIEKĻUVE MŪSU PAKALPOJUMIEM ATTIECAS ZEMĀK DEFINĒTIE NOTEIKUMI. JA JŪS NEPIEKRĪTAT SEKOJOŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM, JŪS NEDRĪKSTAM IZMANTOT UN PIEKĻŪT MŪSU PAKALPOJUMIEM.

Jums ir jāpiekrīt un jāpiekrīt visiem Noteikumiem, pretējā gadījumā jums nav tiesību izmantot Pakalpojumus. Pakalpojumu izmantošana jebkādā veidā nozīmē, ka piekrītat visiem šiem Noteikumiem, un šie Noteikumi būs spēkā, kamēr izmantojat Pakalpojumus.

Noteikumu izmaiņas

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus, taču, ja to darīsim, mēs par to vērsīsim jūsu uzmanību, ievietojot paziņojumu Pakalpojumos, nosūtot jums e-pastu un/vai citos veidos. Ja nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, varat tos noraidīt. Ja izmantojat Pakalpojumus jebkādā veidā pēc Noteikumu izmaiņu stāšanās spēkā, tas nozīmē, ka piekrītat visām Noteikumu izmaiņām.

Izņemot šeit aprakstītās mūsu veiktās izmaiņas, nekādi citi šo Noteikumu grozījumi vai modifikācijas nebūs spēkā, ja vien tos nebūsiet parakstījuši gan jūs, gan mēs.

Privātums

Mēs ļoti nopietni uztveram tā lietotāju privātumu. Lai skatītu pašreizējo Lucius-Venerari konfidencialitātes politiku, lūdzu, apmeklējiet lapu Privātuma politika.

Pakalpojumu izmantošana

Iespējams, jums būs jāreģistrējas kontam un jāizvēlas parole un lietotājvārds. Jūs apņematies sniegt mums precīzu, pilnīgu un atjauninātu reģistrācijas informāciju par sevi. Jūs nedrīkstat atlasīt kā savu Lucius-Vnerari lietotāja ID vārdu, kuru jums nav tiesību izmantot, vai citas personas vārdu ar nolūku uzdoties par šo personu. Jūs nedrīkstat nodot savu kontu nevienam citam bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilngadīga persona, lai noslēgtu saistošu līgumu (vai, ja nē, esat saņēmis vecāku vai aizbildņu atļauju izmantot Pakalpojumus un panācis, ka jūsu vecāks vai aizbildnis piekrīt šiem noteikumiem jūsu vārdā).

Jūs izmantosiet Pakalpojumus tikai savai iekšējai, personiskai lietošanai, nevis kādas trešās puses vārdā vai labā, un tikai tādā veidā, kas atbilst visiem uz jums piemērojamiem tiesību aktiem. Ja jūsu Pakalpojumu lietošanu aizliedz kādi piemērojamie tiesību akti, jums nav tiesību izmantot Pakalpojumus. Mēs nevaram un nebūsim atbildīgi par to, ka izmantojat Pakalpojumus tādā veidā, kas pārkāpj likumu.

Jūs nevienam neizpaudīsiet savu kontu vai paroli, un jums ir jāaizsargā sava konta un paroles drošība. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas saistītas ar jūsu kontu.

Uz Pakalpojumu lietošanu attiecas šādi papildu ierobežojumi:

Jūs apliecināt, garantējat un piekrītat, ka nesniegsiet nekādu Saturu vai Lietotāja iesniegumu (katrs no šiem noteikumiem ir definēts tālāk) vai citādi neizmantosiet Pakalpojumus vai mijiedarbosieties ar Pakalpojumiem tādā veidā, kas:

  1. Pārkāpj vai pārkāpj jebkura cita intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkuras citas tiesības;
  2. Apdraud jūsu Lucius Venerari konta vai jebkura cita konta drošību (piemēram, ļaujot kādam citam pieteikties Pakalpojumos kā jūs);
  3. Jebkādā veidā mēģina iegūt paroli, kontu vai citu drošības informāciju no jebkura cita lietotāja;
  4. Pārkāpj jebkura datortīkla drošību vai uzlauž paroles vai drošības šifrēšanas kodus;
  5. Palaiž visus procesus, kas darbojas vai tiek aktivizēti, kamēr neesat pieteicies Pakalpojumos, vai kas citādi traucē pareizu Pakalpojumu darbību (tostarp nepamatoti noslogojot Pakalpojumu infrastruktūru);
  6. “Pārmeklē”, “izskrāpē” vai “zirnekļi” jebkuru lapu, datus vai daļu no Pakalpojumiem vai Satura vai attiecas uz tiem (izmantojot manuālus vai automatizētus līdzekļus);
  7. Kopē vai uzglabā jebkuru būtisku Satura daļu;
  8. Dekompilē, apgriež vai citādi mēģina iegūt pirmkodu vai pamatā esošās idejas vai informāciju par Pakalpojumiem vai saistībā ar tiem.

Jebkura iepriekš minētā pārkāpums ir pamats jūsu Pakalpojumu lietošanas vai piekļuves tiesību pārtraukšanai.

Atbildība par saturu

Par jebkuru informāciju vai saturu, kas publiski publicēts vai privāti pārsūtīts, izmantojot Pakalpojumus, ir pilnībā atbildīga persona, no kuras šāds saturs ir radies, un jūs piekļūstat visai šādai informācijai un saturam uz savu risku, un mēs neesam atbildīgi par kļūdām vai izlaidumiem šo informāciju vai saturu vai par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas jums varētu rasties saistībā ar to. Mēs nevaram kontrolēt un mums nav pienākuma veikt nekādas darbības attiecībā uz to, kā jūs varat interpretēt un izmantot Saturu vai kādas darbības jūs varat veikt, saskaroties ar Saturu, un ar šo jūs atbrīvojat mūs no jebkādas atbildības par to, ka esat ieguvis vai nav iegūts Saturs, izmantojot Pakalpojumus. Mēs nevaram garantēt to lietotāju identitāti, ar kuriem jūs mijiedarbojaties, izmantojot Pakalpojumus, un neesam atbildīgi par to, kuri lietotāji iegūst piekļuvi Pakalpojumiem.

Pakalpojumos var būt saites vai savienojumi uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder Lucius Venerari un kas to nekontrolē. Piekļūstot trešo pušu vietnēm vai izmantojot trešo pušu pakalpojumus, jūs piekrītat, ka to darot pastāv risks un ka Lucius Venerari nav atbildīgs par šādiem riskiem. Mēs aicinām jūs būt informētam, kad pametat Pakalpojumus, un izlasīt katras trešās puses vietnes vai pakalpojuma, kuru apmeklējat vai izmantojat, noteikumus un nosacījumus un konfidencialitātes politiku.

Lucius Venerari nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par saturu, precizitāti, privātuma politikām vai praksi vai viedokļiem, kas izteikti trešās puses vietnēs vai trešās puses, ar kurām jūs mijiedarbojaties, izmantojot Pakalpojumus. Turklāt Lucius Venerari nepārraudzīs un nevarēs pārraudzīt, pārbaudīt, cenzēt vai rediģēt nevienas trešās puses vietnes vai pakalpojuma saturu. Izmantojot Pakalpojumus, jūs atbrīvojat mūs no jebkādām saistībām, kas izriet no jebkuras trešās puses tīmekļa vietnes vai pakalpojuma izmantošanas un ar to lietošananas sakarā radudītajiem zaudējumiem.

Pirkuma atgriešana

Visas preces varat atgriezt 30 dienu laikā pēc piegādes, ja preču iepakojums nav atvērts. Vienkārši sazinieties ar mums pa e-pastu info@lucius-venerari.world ar savu atgriešanas pieprasījumu. Skatīt vairāk Atgriešana un naudas atmaksa.

Mūsu mērķis ir apstrādāt visus pieprasījumus 72 stundu laikā pēc saņemšanas. Atmaksa tiek atgriezta, izmantojot sākotnējo maksājuma veidu, kas tika izmantots pasūtījuma iegādei. Ja jums ir kādi jautājumi par atmaksas statusu, atgriešanu vai kontu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@lucius-venerari.world.

Lucius Venerari nevar atmaksāt, atlīdzināt, segt vai citādi būt atbildīgs par maksu, kas nav samaksāta Lucius Venerari. Tas ietver visus muitas nodokļus vai PVN, kā arī visas atgriešanas piegādes izmaksas, kas jums var rasties atmaksas procesā.